Тест на понимание норвежского в помощь научному проекту

Материал из Skazka
Версия от 10:36, 2 марта 2010; Илья (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{на других языках|статья=Тест на понимание норвежского в помощь научному проекту}} {{содер…»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
25px-Geographylogo.png Язык:      Flag of Russia.pngрусский     Flag of the United Kingdom.pngenglish     Flag of Norway.pngbokmål     02.03.2010.

Дорогие друзья!

Тех, кто хорошо говорит по-норвежски, приглашают и очень просят принять участие в исследовательском проекте, главной целью которого является улучшение преподавания норвежского языка. Для проекта выбраны лишь 3 языковые группы - родной язык русский, английский либо китайский. С русской частью помочь можем только мы. Тест занимает около часа (зависит от скорости чтения). В благодарность за помощь - термокружка НТНУ в подарок. А всей русско-говорящей общине - дополнительные очки к рейтингу :-)

Кроме того, тест интересный и заставляет задуматься. Информация о тесте и контактная информация приведена ниже. Большое спасибо!

Delta i forskningsprosjekt

Jeg vil gjerne invitere deg til å delta i et forskningsprosjekt om tilegning av norsk som andrespråk. Formålet med dette prosjektet er å finne ut mer om hvordan personer med et annet morsmål enn norsk lærer seg norsk som andrespråk/fremmedspråk i voksen alder. Dette er et doktorgradsprosjekt ved NTNU som startet i 2008, og avsluttes i 2012.

Du blir spurt om å delta i forskningsprosjektet fordi du har enten russisk, engelsk eller kinesisk som morsmål.

Å delta i dette prosjektet innebærer at du må gjennomføre en tester som varer i ca. 60 minutter. Testene består i å lese og vurdere kortere tekster eller setninger, samt fylle inn manglende ord i tekster/setninger. Du vil også bli bedt om å oppgi opplysninger om blant annet alder, hvor lenge du har snakket norsk, hvilke andre språk du snakker og lignende. De personlige opplysningene og resultatene fra undersøkelsen vil behandles konfidensielt. Dataene vil bli fullstendig anonymisert, og i avhandlingen og artiklene som publiseres i etterkant, vil det ikke framkomme opplysninger som kan tilbakeføres til deg. Resultatene som framkommer skal kun brukes til forskningsformål.

Undersøkelsen vil bli gjennomført i begynnelsen av 2010. Det er frivillig å delta i prosjektet, og du har full rett til å trekke deg fra prosjektet dersom du skulle ønske det.

Forskning på norsk som andrespråk er et forholdsvis ungt forskningsfelt. Økende globalisering og innvandring er med på å gjøre forskningsfeltet mer relevant. Å finne ut mer om hvordan tilegning av norsk som andrespråk foregår er viktig for samfunnet fordi det blant annet kan være med på å bedre språkopplæringa i framtida. Jeg vil sette veldig stor pris på om du kan ta deg tid til å delta i dette forskningsprosjektet.


Guro Busterud

NTNU

Kontaktinformasjon: e-post: guro.busterud(вставить значек "собака")ntnu.no

telefon: 97973124

собака это @