Кандидаты в Mangfoldsraadet

Материал из Skazka
Перейти к навигации Перейти к поиску
25px-Geographylogo.png Язык:      Flag of Russia.pngрусский     Flag of the United Kingdom.pngenglish     Flag of Norway.pngbokmål     


13.10.2011.

Дорогие Друзья!

"Сказка" может и хочет видвинуть кандидатов в Mangfoldsrådet в Тронхейме.

Нужно хорошо говорить по норвежскии.

Желаюшим просьба откликнуться на е-маил skazka-mail@mail.ru с именем и номером телефона до 16 октября. С вами свяжутся для дальнейшей работы.

Кажется, там даже платят денги. Вся инфо, что у нас есть - ниже, в тексте есть ссылка для еще болшей инфо.


I forbindelse med oppnevning av nytt kommunalt Mangfoldsråd i Trondheim kommune, inviteres alle innvandrerorganisasjoner i Trondheim til å foreslå aktuelle kandidater til rådet.

Mangfoldsrådet er et kommunalt råd med 9 medlemmer. Rådet vil bestå av 6 representanter fra innvandrerbefolkningen og 3 folkevalgte politikere fra bystyret. Fra administrasjonen vil fagområdene kultur, oppvekst og helse og velferd være representert som observatører med talerett.

Representanter fra innvandrerbefolkningen skal ha et bredt perspektiv på sin rolle som medlem i Mangfoldsrådet. Medlemmene må ha evne til å kunne representere hele innvandrer -befolkningen og ikke den enkelte innvandrerforening eller en bestemt gruppe.

Mangfoldsrådets oppgaver og mandat

Mangfoldsrådet;

  • skal arbeide etter målsetting om full deltagelse og likestilling i samfunnet
  • skal fungere som et bindeledd mellom innvandrere og kommunen
  • er et rådgivende organ for kommunen
  • skal behandle saker som gjelder levekårene for innvandrere
  • kan selv ta opp saker som angår innvandrere i kommunen
  • skal drive informasjonsarbeid overfor innvandrere i kommunen
  • skal utarbeide årsmelding som sendes bystyret og aktuelle innvandrerforeninger
  • skal kunne ta opp saker som omhandler asylsøkeres forhold til Trondheim kommune

Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet skal holdes orientert om aktuelle saker knyttet til innvandrere som er under arbeid i kommunen, og rådmannen skal samarbeide med rådet om saker av spesiell interesse for innvandrere som de skal ha/har til behandling.

Mangfoldsrådet har avgjørelsesmyndighet for de midler som innvilges særskilt til rådets disposisjon.

Komplet Reglement for Mangfoldsrådet ligger på kommunens nettsider: [1]

Taushetsplikt

All informasjon om kandidatene som sendes inn til valgkomiteen er taushetsbelagte.

Personlig presentasjon av eget kandidatur

Når valgkomiteen har foretatt sin vurdering av innkomne forslag, vil aktuelle kandidater bli invitert for en kort personlig presentasjon. Hensikten med presentasjonen er at valgkomiteen kan danne seg et best mulig grunnlag for valg av medlemmene til rådet.

Under presentasjonen får hver kandidat mulighet til å begrunne sitt kandidatur ved personlig oppmøte overfor valgkomiteen.

Dato for presentasjonen vil sannsynlig være i løpet av ukene 42 og 43. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet direkte for nærmere avtale.

Informasjon om Mangfoldsrådet og valgprosessen

All informasjon, møtereferater og valgprosessen ligger på kommunens nettside [2] under Aktuelt - Kunngjøringer.

I og med at nyhetene under Kunngjøringer arkiveres etter hvert, vil det være enklest å søke på ordet Mangfoldsrådet i søkefunksjonen. Man får da rask tilgang på all nødvendig informasjon som er lagt inn på kommunens hjemmeside om Mangfoldsrådet.